INBJUDAN PISTOT-STYGN utställning 2018

CraftCorner, Helsingfors 13.1–24.2.2018

Finlands Hantverksmuseum, Näytönpaikka, Jyväskylä, 6.3.–22.4.2018

Utställningen PISTOT-STYGN presenterar nutida finländskt hantverk, design och konst samt lyfter fram resultatet av handarbete, kreativitet och visioner.

Till utställningen PISTOT-STYGN hoppas vi få intressanta, fräscha tolkningar av vad stygn kan vara. Utställningsdeltagarna kan förverkliga STYGNEN i vilken teknik som helst, traditionellt, genom att förnya traditionerna eller genom användning av ny teknologi.

Till jury för utställningen har valts bild- och textilkonstnär Ulla Pohjola. Vid bedömningen värdesätts originella tolkningar av temat, nyskapande idéer samt kraftfullt utförande.

Uställningen visas 13.1–24.2.2018 på CraftCorner i Helsingfors, en del av arbetena väljs ut för den utställning som hålls på Finlands Hantverksmuseum, 6.3.–22.4.2018.

Utställningen PISTOT-STYGN produceras av Taitoliitto/Taitoförbundet.
Verken till utställningen väljs på basen av printade bilder eller utkast och skriftliga beskrivningar.

Ansökningstiden är 22.6-2.10.2017. Bedömningen sker vecka 40 och juryns beslut meddelas vecka 42 till de ansökande vars verk blivit ut-valda. Varje sökande kan föreslå högst tre (3) verk/utkast. Verken skall vara färdigställda 2015 eller senare.

KOSTNADER
Anmälningsavgift 40€ (arbetslösa och heltidsstuderande 20€).
Tillverkaren står för verkens transportkostnader till Helsingfors samt returfrakten från antingen Helsingfors eller Jyvä-skylä. Taitoförbundet står för eventuell transport från CraftCorner till Finlands Hantverksmusetum. Tillverkaren ansva-rar själv för sina verks material- och verktygskostnader eller annat som behövs för verken.

UTSTÄLLNINGSVILLKOR
Tillverkaren ansvarar för försäkring av verken i samband med transport, förvaring, upphängning och nedtagning samt un-der utställningstiden. Utställningarna är försäljningsutställningar. Försäljningsprovisionen är 25 % och skall inkluderas i försäljningspriset.

ANSÖKAN/ANSÖKNINGSTID
Utställningsansökningarna skall levereras i kuvert försett med signatur till Taitoliitos/Taitoförbundets kontor / Taitoliitto, Kalevagatan 61, 00180 Helsingfors.

Ansökningarna skall vara framme senast 2.10.2017 kl. 16.00.
1. Fyll i produktlistan och kontaktuppgifterna, sätt dessa i ett skillt, förslutet kuvert försett med signatur.
2. Bifoga en (1) printad produktbild i färg, A4 storlek, av varje verk.
Märk varje bild med signatur och produktförslagets nummer samt information om storlek, material och teknik.
3. Anmälningasavgiften 40 €/20 € betalas, innan ansökan skickas, till konto Nordea FI07 2414 1800 0657 02, skriv STYGN samt ditt eget namn i meddelandefältet. Bifoga kvitto på betalningen med ansökan. Ansökningar utan kvitto för-kastas. Bildmaterial eller deltagaravgifter returneras ej.

UTSTÄLLNINGENS REGLER OCH ANSÖKNINGSBLANKETTER hittar du på www.taito.fi
eller här nedan som pdf-filer.

PISTOT Inbjudan
PISTOT-STYGN bilaga produktlista
PISTOT-STYGN kontaktuppgifter

TILLÄGGSINFORMATION:
Kikka Jelisejeff
Taitoliitto
040 7523662
kikka.jelisejeff@taito.fi