Sommaren 2020:


FESTIVAL
– en utställning av konsthantverk från Åland och Norden
25 åländska konsthantverkare ställer ut verk med temat FESTIVAL.

Det är ett brett tema, det finns festivaler för nästan alla intressen nuförtiden.
Hantverkarna har fått välja fritt hur de tolkar temat men det är glädje, fest och färg som vi vill dela med oss till besökarna.

Titta noga, en del saker får man röra eller prova, hantverk tilltalar ju flera sinnen och då räcker det inte att bara titta med ögonen.

Utställningen visas i Eckerö Post & Tullhus 17.5 – 27.9 2020.
Välkommen!

Sommaren 2019: 

ÖAR – ISLAND CRAFT

Konsthantverk av 73 deltagare från 4 öar i Östersjön

Eckerö Post & Tullhus presenterade sommaren 2019 en utställning med nyproducerade alster av konsthantverkare från Bornholm, Gotland, Hiiumaa (Dagö) och Åland.
Föreningen Ålands Slöjd & Konsthantverk bjöd in motsvarande organisationer från tre andra öar i Östersjön för att stärka samarbeten och utbyten mellan dessa.
Är det möjligt att se att ett verk är skapat på en ö? Vilka tekniker och material är vanliga? Finns det likheter eller skillnader mellan de olika öarna? Hur mycket betyder lokala, äldre traditioner i dag?
I utställningen visades föremålen blandat mellan de olika deltagarnationerna och varje skylt visade vilken ö hantverkaren kommer från.

Utställningen var öppen 5.5 – 8.9, alla dagar kl. 10-18, fri entré. 
Eckerö Post & Tullhus, Sandmovägen 111, Eckerö, Åland

 


En stor del av föreningens verksamhet går ut på att arangera utställningar både på Åland och utanför. Stora gemensamma utställningar med kring 25 deltagande hantverkare/konsthantverkare arrangeras nästan varje år.

Tidigare utställningar