logoKraftfullt var en jurybedömd utställning som samlade hantverkare från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten.
Utställningen bestod av hantverk och konsthantverk i olika material och tekniker av 23 hantverkare.
Produkterna valdes av en sakkunnig jury som bestod av Camilla Moberg, industridesigner, Mikael Nygård, industridesigner och silversmed samt Elina Rebers, textilformgivare.

Samtliga utställningsarbeten representerade en lyckad kombination av bra hantverk och god formgivning, de var överraskande och aktuella samt speglade nutida värderingar.

Mönstringen var ett samarbetsprojekt mellan hantverksföreningarna Nylands hantverk, Åbolands hantverk, Ålands Slöjd & Konsthantverk och Österbottens hantverk. Utställningsdeltagarna var medlemmar i de arrangerande föreningarna. Föreningarna ville genom projektet uppmuntra hantverkarna till nyskapande och produktutveckling samt till utökade kontakter och nya nätverk.

Utställningen visades i de deltagande regionerna med start i Eckerö Post och tullhus på Åland juni-augusti 2011. I Åbo under julen 2011 samt i Helsingfors under designhuvudstadsåret 2012 och i Vasa 2012.

Projektet stöddes av:

 kulturfonden konstsamfundet