En stor del av föreningens verksamhet går ut på att arangera utställningar både på Åland och utanför. Stora gemensamma utställningar med kring 25 deltagande hantverkare/konsthantverkare arrangeras nästan varje år.