Idag öppnar ansökningsformuläret för Konstrundan 2021! Konstrundan ordnas i år 4.-5.9.2021 och ansöka kan du fram till 21.2.2021. Kom med!⁠

Ansökan till följande Konstrunda (4-5.9.2020) fylls i elektroniskt via länken nedan. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden, dvs 21.1-21.2.2021.

Presentera dig väl både i bild och text – din CV och bilderna är det viktigaste i din ansökan. En jury, bestående av tre personer från olika branscher, utvärderar ansökningarna. 

Kriterierna för att bli antagen är att du är yrkesverksam konstnär, konsthantverkare eller formgivare. Med yrkesverksam anses här att

  • du har adekvat utbildning inom ditt eget område eller erfarenhet som motsvarar adekvat utbildning och att
  • du är aktiv inom din bransch, t.ex. som företagare på hel- eller deltid.
    Med ”aktiv” avses att du har kontinuerlig verksamhet med t.ex. försäljning och regelbundna utställningar eller motsvarande evenemang.

Nu är det också möjligt för större enheter att lämna in en gemensam ansökan som gäller flera aktörer. T.ex. delade arbetsrum, artotek, instanser med flera arbetsrum eller föreningar eller gillen som har ett utrymme där deltagarna kan presentera sina verk. Såväl instansen som dess deltagare bör uppfylla kriterierna ovan och av största vikt är att deltagarna är på plats under Konstrundan och berättar om sig och sitt arbete.

I sin bedömning lägger juryn tyngdpunkt på

  • visuellt material
  • meritförteckningen
  • utbildning, erfarenhet och verksamhet

Notera att juryn är ny varje år och inte känner till tidigare ansökningar. Juryn besöker inte heller din hemsida för utvärderingen, och därmed är det viktigt att all behövlig information framgår ur ansökningsblanketten.

All info och ansökningsblanketten hittar du här.