Minikursen branding för mikroföretagare skjuts fram till januari p.g.a. för få anmälda deltagare.
Mera info om exakta datum och tider kommer under hösten.