Bästa konstnär, konsthantverkare och formgivare, nu är det dags att ansöka till Konstrundan 2019!
Konstrundan är ett årligen återkommande öppna ateljéer evenemang med besökspunkter i hela Finland.

Ansökan är öppen 21.1– 22.2.2019 på konstrundan.fi.

Själva evenemanget går av stapeln 7–8.9.2019 kl. 11–17.


Som deltagare får du:
• synlighet på bred font
• tillgång till ett riksomfattande nätverk
• möjlighet till försäljning utan provision eller avgifter
• en presentation på konstrundan.fi
• ett paket med snyggt marknadsföringsmaterial

I samband med evenemanget ordnas skilda rundturer för inbjudna gäster. Gästerna är från konst-, design- och kulturfältet och de hinner besöka 16–20 Konstrundandeltagare.
Rundturerna planeras av projektledaren.
Som deltagare har du dessutom chansen att bli vald till Konstrundans lotteri. Då köper Konstrundan ett konstverk eller en produkt av dig som lottas ut bland besökarna.
Kriterierna för att bli antagen är att du är yrkesverksam konstnär, konsthantverkare eller formgivare. En jury bestående av fyra personer från relevanta områden utvärderar din ansökan. Ansökan bedöms utgående från utbildning, utställningsverksamhet eller annan verksamhet relevant för ens bransch, medlemskap i föreningar och gillen samt bildmaterial av
god kvalitet. Juryn föreslår även kandidater till lotteriet.

Fyll i din ansökan elektroniskt på konstrundan.fi , under tiden 21.1–22.2.2019.

Mer information får du av projektledare Julia Nyman, 0449770773,
konstrundan.aboland@gmail.com.

Kontakta projektledaren även om du behöver hjälp med ansökan.