INBJUDAN till sommarutställningen i
Eckerö Post- & Tullhus sommaren 2019

2019 års utställning är en nordisk satsning då vi bjuder in hantverkare från andra nordiska öar att delta i utställningen som vi kallar ”Mitt i havet” – Ö hantverk.
I nuläget har ACAB, ARTS & CRAFTS ASSOCIATION, från Bornholm och Hiiumaa Käsityöselts på Hiumaa(Dagö)/Estland accepterat vår inbjudan.
http://www.acab.dk/
http://www.hiiukasitoo.ee/

Vem och Vad?
Utställningen har inget specifikt tema, vi vill visa upp det bästa hantverket som produceras på dessa öar i Östersjön.
Det utställda ska vara konsthantverk/hantverk av hög kvalitet och producerat på någon av de deltagande öarna. Urvalet av produkter sker skilt i varje region och skickas gemensamt till Åland.
I utställningen presenteras även öarna som deltagarna kommer ifrån i text och bilder, gärna även ljud på något sätt.

Du måste vara medlem i Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. (eller någon av de inbjudna föreningarna) för att få delta i utställningen.

Utställningsprodukterna får inte ha visats tidigare utan bör vara gjorda för den här utställningen.

Utställningsgrupp
Färdiga utställningsprodukter kommer att granskas av en lokal granskningsgrupp i varje region.  Utställningsgruppen lägger stor vikt vid det goda hantverket och att deltagaren behärskar sin teknik och sitt material.
Bildkonst kommer inte att godkännas till utställningen.

Om utställningen
Eckerö Post- & tullhus nya intendent Ted Chikasha tillsammans med en utställningsgrupp från föreningen, står för formgivningen av utställningen.
Respektive region ansvarar för hur deras ö skall presenteras, förstås i samråd med oss som arrangörer.

Utställningsbroschyr
I samband med utställningen producerar föreningen en broschyr där varje deltagare presenteras med foto, namn, vilket material du jobbar med och kontaktuppgift. Detta fyller du i direkt på anmälningsblanketten och det kommer ett korrektur på din text längre fram.

Kostnad
Deltagaravgift 90 €.
För att delta måste personen vara medlem i Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f., medlemsavgiften är 40€/år och för studerande 10€/år. Som ny medlem behöver du inte betala medlemsavgift för detta år, utan först i början av nästa år.

Försäkring
Föremålen som ställs ut är försäkrade under uppbyggnad och under den tid som utställningen pågår.

Tidsplan
Anmälan till utställningen senast 31 augusti 2018. Anmälan är inte bindande så anmäl dig nu genast!
Bekräftelse av anmälan senast 31 oktober 2018. Då är anmälan bindande och deltagaravgiften uppbärs även om man inte sen lämnar in produkter.

Färdiga produkter ska lämnas in i slutet av januari 2019. Granskning och fotografering av produkterna till katalogen i början av februari.
Produktion av utställningen februari-slutet av april
Utställningen visas i Eckerö Post- & Tullhus maj – början av september 2019.

Här hittar du anmälningsblanketten! https://goo.gl/forms/IxGzB65bgfaMSzhi2

Välkommen med!

Ålands Slöjd & Konsthantverks styrelse