Hur har coronan inverkat på företagsverksamheten och hur ser företagarna på framtiden?

Bästa hantverkare och företagare inom hantverksbranschen, det här året har inneburit stora utmaningar för många företagare inom hantverksbranschen.

Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. vill undersöka läget för de åländska småföretagarna inom branschen för att kunna stöda och föra företagarnas budskap vidare till olika aktörer.
För att kunna göra det behöver vi information om hantverkarnas nuvarande situation och konkreta siffror. Detta gäller både de som har hantverket som heltidssyssla och de som är deltidshantverkare (pensionärer, studerande, andra anställningar).
Genom att svara på den här enkäten kan du hjälpa oss med detta arbete. Du svarar anonymt på enkäten och det tar cirka 4–5 minuter. En sammanställning av resultaten publiceras på www.konsthantverk.ax i början av 2021.

Du kan svara fram till 31.12.2020.

Enkäten: https://app.easyquest.com/q/Bc23D