Men du kan anmäla dig för en reservplats, det blir ju ofta något avhopp, speciellt till stickningen som ju är lite längre fram.

Då går det bra att mejla direkt till kontoret info@konsthantverk.ax  eller ring 0457 5244 007.