Välkommen till höstmöte.

TISDAG 17.11 kl. 18.00

Plats: Konstföreningens klubblokal, Fabriksgatan 4, Mariehamn

  • Stadgeenliga ärenden

Både nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Meddela gärna om du kommer till info@konsthantverk.ax  eller per telefon 0457 5244 007.
Och du kommer ju inte om du känner dig lite krasslig!

Här nedan finns föredragningslistan.

Övriga handlingar fås från kontoret, hör av dig så skickar vi dem per e-post.

Styrelsen