KONSTRUNDAN PRESENTERAR TVÅ NYHETER I ÅR
Konstrundan är ett etablerat evenemang, som årligen har ordnats i Finland sedan 2008. Under Konstrundan öppnar professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare sina ateljéer och verkstäder för allmänheten.

I år går Konstrundan av stapeln under första veckoslutet i september. Då håller deltagarna sina ateljéer öppna kl. 11-17. I år har Konstrundan rekordmånga deltagare, totalt 490 personer.
Deltagarna finns presenterade på hemsidan www.konstrundan.fi

Årets stora nyhet: KONSTENS AFTON torsdag 19.8.2021
I augusti ordnar Konstrundan för första gången en auktion där alla verk är skapade av Konstrundans deltagare. Utgångspriset anges av konstnären och tillfaller denna om verket säljs. Vinsten från försäljningen går oavkortad till välgörenhet, i år till den kreativa och konstnärliga verksamheten vid
Nya Barnsjukhuset i Helsingfors.
Auktionen genomförs som både ett fysiskt evenemang i Fiskars Bruk och som en online-auktion. Om auktionen inte kan ordnas på grund av coronan ordnas den ändå över nätet. Auktionen förrättas av auktionshuset Helander och som den viktigaste samarbetsparten står Fiskars Oyj Abp.

En annan nyhet för i år är förhandsbokade gruppbesök på Konstens fredag 3.9.
På Konstens fredag 3.9 lanserar Konstrundan igen en film med en konstuppgift till alla barn i lågstadieålder. För att också nå ut till äldre barn föreslogs ett nytt koncept, där skol- och studerandegrupper kunde besöka ateljéer på fredagen, dagen innan själva Konstrundan. Ungefär hälften av deltagarna ställer upp och inbjudan har också utökats till att omfatta också föreningar,
företag osv.
Listan över de deltagare som tar emot grupper fredagen den 3 september finns på hemsidan. En grupp som är intresserad får sedan ta direkt kontakt med konstnären och boka sitt besök.

Konstrundan är viktig för deltagarna
Syftet med Konstrundan är att öka förståelsen för inhemsk samtidskonst, konsthantverk och formgivning. Konstrundan stöder deltagarna i deras yrkesutövande genom att erbjuda nya kundkontakter och nätverk.
Det här känns särskilt angeläget i en tid där verksamheten begränsats av coronapandemin.

”Även om målsättningen är att få över 16 000 besökare, är antalet delat på så många besökspunkter att det går att ordna en trygg Konstrunda för alla parter. Nu om någonsin är kontakten med allmänheten viktig för vårt lands konstnärer! Så ta vara på möjligheten att besöka kreativa aktörer i din närhet,” säger projektledare Martina Lindberg.

Konstrundans regionkontakter 2021
Konstrundan har delat in Finland i åtta regioner och varje region har en egen kontaktperson, som gärna svarar på eventuella frågor om årets arrangemang.
På Åland är det Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com som är regionkontakt.

På Åland finns det hela 38 besökspunkter under Konstrundan i år!Åbolands hantverk rf / Taito Åboland är ansvarig arrangör för Konstrundan.