Välkommen på vernissage på Ålands konstmuseum, torsdagen 23.5 kl. 17-19 till sommarutställningen Santeri Tuori / Kim Simonsson.

Utställningen öppnas av Ålands lantråd Katrin Sjögren.