Ålands landskapsregering kommer att tillämpa 1% regeln för konstnärlig
gestaltning vid uppförandet gällande nybyggnation och tillbyggnad av
landskapets egna fastigheter.

Nu vill Ålands konstmuseum uppmana konstnärer att lämna in
konstnärsportfolier, så som CV och bildmaterial till landskapsregeringens
konstnämd, för att kunna förbereda inför kommande byggprojekt.
Lämna in fysiskt material eller elektroniskt material på en usb-sticka.
Konstnären är själv ansvarig för eventuella uppdateringar. I portfolien
önskas bilder på tidigare offentliga verk.

Det går bra att lämna in portfolien via museets reception på Strandgatan 1,
eller direkt till kontoret till Susanne Procopé Ilmonen och Heidi Berthén.

För eventuella frågor, kontakta:
Susanne Procopé Ilmonen
Tel +358 40 540 39 68
susanne.procope@regeringen.ax
Heidi Berthén
Tel +358 18 25439
heidi.berthen@regeringen.ax