NU kan man söka jobbet som intendent vid Eckerö Post & Tullhus!
Till intendentens ansvarsområde hör att planera, leda och marknadsföra museal och publik verksamhet, aktiviteter och evenemang vid kulturbyråns sevärdheter, i första hand vid Eckerö post- och tullhus. Verksamheten på Eckerö post- och tullhus har en inriktning mot konsthantverk och design, samt att informera om byggnadens kulturhistoriska arv och ursprungliga funktion.

Mera information via länken här.

http://www.regeringen.ax/nyheter/intendent-vid-alands-museum

Dela gärna till möjliga intresserade!