Ålands Slöjd- och Konsthantverksförening förvaltar Karl Gustafssons stipendiefond och, i mån av möjlighet, delar vi ut stipendier till studerande vid landskapets skolor som visat särskilt intresse och skicklighet inom slöjd, hantverk och konsthantverk.
I år valde vi att uppmärksamma studerande vid Hantverkslinjen vid Ålands Folkhögskola. De två stipendiaterna heter Therese Hjälmarstrand (till vänster) och Mathilda Eriksson.

Motiveringarna som deras lärare på skolan gett är:

Detta stipendium får en studerande på Ålands Folkhögskola som under året på Hantverkslinjen har utvecklat en egen stil och personligt konstnärligt uttryck. Den studerande är fylld av kreativa idéer och allt hen gör blir vackert, särpräglat och fantastiskt!

Och:

Detta stipendium får en studerande som under året på Ålands Folkhögskolas Hantverkslinje har arbetat plikttroget, flitigt och engagerat i alla ämnen och alltid slutfört projekt utan att ta den lättaste vägen! Den studerande har ett speciellt 3D- seende och ett fantastiskt formsinne som hen använt sig av i sina många konstnärliga projekt!

Vi skickar varma gratulationer till stipendiaterna och önskar dem all lycka till i deras framtida hantverksliv!