Etikett: vårmöte

Välkommen till vårmöte 2.4 kl. 18.30

VÅRMÖTE 2019 Tisdagen 2.4 2018 kl. 18.30 i Konstföreningens lokal, Fabriksgatan 4, Mariehamn.Föredragningslista: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare…

Kallelse till vårmöte och talka!

VÅRMÖTE 2018 Tisdagen 10.4 2018 kl. 18.30 i Konstverkstaden, Fabriksgatan 4, Mariehamn. Talka: Vi tillverkar flaggspel tillsammans till utställningen Nitti Föredragningslista: Mötet öppnas Val av mötesordförande, sekreterare, två…

Kallelse till vårmöte 18.4 kl. 18.30

  VÅRMÖTE 2017 Tisdag 18.4 2017, kl. 18.30 hos Judys hantverk och inredning, Hindersvägen 1, Gölby.     Judy visar och berättar om sin verksamhet före mötet. Te/kaffe…

Kallelse till vårmöte 20.4.

Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. kallar till VÅRMÖTE Onsdagen 20.4 2016 kl. 19.00 i Viktor Crafts & Design, Torggatan 15, Mariehamn Inger och Linda berättar om sin nya butik…