Välkommen att ansöka om att delta i föreningens Åland 100 satsning.  
 
Vi planerar en samutställning i Taito Galleria Craft Corner, Södra Esplanaden, Helsingfors i januari-februari 2022.   
Utställningen eller delar av den visas också i föreningens galleri på Torggatan 15, Mariehamn, i april 2022. Utställningen är föreningens sätt att fira Åland 100 och eftersom Åland 100 har ett sånt tema så heter även utställningen:  
 
 
Det åländska egensinnet  
– konsthantverk från Åland 

I samband med utställningen har vi också möjlighet att ha försäljning i ett stort skyltfönster mot Södra Esplanaden, i Taito shop Helsinki. Det är 30% provision på det som säljs där.  
Du kan alltså ansöka om att delta både i utställning och försäljning, eller någondera av dessa.  
 

Vem och Vad? 
Du måste vara medlem i Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. för att få delta i utställningen. 

Det utställda ska vara konsthantverk/hantverk av hög kvalitet; bruksföremål eller inredning. 

Det är fritt att fantisera kring temat, egensinne kan ju visa sig på många olika sätt. Det är huvudsaken att vi visar det bästa Åland kan erbjuda av konsthantverk och hantverk.  

Utställningsprodukterna behöver inte vara nygjorda till den här utställningen men av hög kvalitet.  
 
Utställningsgrupp 
Färdiga utställningsprodukter granskas av en lokal granskningsgrupp i september.  Utställningsgruppen lägger stor vikt vid det goda hantverket och att deltagaren behärskar sin teknik och sitt material men även att helheten i utställningen blir bra och tilltalande.  
Utrymmet är förstås mindre än vad vi är vana vid i Post & Tullhuset vilket också ställer krav på planeringen och produkthelheten och ev. minskar antalet deltagare.  
 
Även produkter till försäljningen ska lämnas in för granskning, också här behöver ju helheten i skyltfönstret bli bra. Exempel på dessa lämnas in för granskning i september då du också bör uppge vilka mängder du tänker lämna in.  

 Om utställningen 
En utställningsgrupp från föreningen står för planeringen av utställningen i samråd med centralförbundet TAITO som på sätt och vis har bjudit in oss att ställa ut.  

Kostnad 
Deltagaravgift till utställningen är 50 €.  
Kostnaden för att delta i försäljningsdelen i Taito Shop Helsinki är 25€.  
Deltagare måste vara medlem i Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. och medlemsavgiften vara betald. 
 
Försäkring 
Föremålen som ställs ut är försäkrade av föreningen under frakt, uppbyggnad och under den tid som utställningen pågår. 

 Tidsplan 

Anmälan till utställningen ska vara inne senast 31 maj 2021.  
Anmälan är inte bindande i detta skede men vi vill ha in bilder eller skisser på det du vill ställa ut! 

Senast 1 september bör du bekräfta din anmälan genom att lämna in fysiska produkter för granskning. Då blir din anmälan bindande och om dina produkter godkänns uppbärs deltagaravgiften. På samma gång förbinder du dig då att leverera överenskomna mängder produkter till den gemensamma frakten till Helsingfors, dvs i slutet av november/början av december.  

Du får förstås anmäla dig nu genast också men senast sista maj vill vi ha bilder eller skisser på både utställningsalster och försäljningsprodukter. De skickar du direkt på mejlen bara, till info@konsthantverk.ax  

Här hittar du anmälningsblanketten! 

https://forms.gle/bvdcdckoTyeJ6AGw6

 Välkommen med! 

Styrelsen genom verksamhetsledaren 
Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f.