Ålands Slöjd & Konsthantverks höstmöte

Tisdag 18.10 2016 kl. 19.00
hos SALT i Sjökvarteret, Mariehamn

  • Visning och presentation av
    hantverkshuset SALT
  • Stadgeenliga ärenden
  • Information om föreningens verksamhetKaffebjudning, så anmäl dig till kontoret senast 14.10, tfn 0457 5244007

Alla är hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Här hittar du planerna för framtiden:

verksamhetsplan-for-2017-2021
åtgärdsplan-2017-med-total-budget