Taitoförbundet lät Taloustutkimus utföra en omfattande konsumentenkät i augusti 2018, vilken riktades till minst 18 år gamla finländare och handlade om hantverk.

Enkäten utfördes nu för andra gången och resultaten visar, att hantverk som hobby ligger nära finländarnas hjärtan och bevarar sin popularitet.

•Var tredje finländare (34 %) uppger att de snickrar, bygger eller utför hantverk åtminstone några gånger per månad. 7 % uppger att de utför hantverk varje dag och 77 % av finländarna utför hantverk åtminstone sporadiskt.
•Stickning och virkning är de populäraste hantverken bland kvinnor. Sömnad och hantverk i anslutning till inredning följer näst i popularitet.
•Män sysslar med snickeri, träarbeten, renovering, byggande och gör miniatyrmodeller.
•Det finns en skillnad i männens och kvinnornas hobbyer i och med att män sysslar mera med byggande som utgår från ett behov, medan hantverk för kvinnor framför allt innebär avslappning och egen tid. Kvinnorna gör hantverk mera regelbundet och oftare än männen. Av kvinnorna idkar 11 % hantverk dagligen.
•Hantverkshobbyns viktigaste motiv är den avkoppling och det välmående som hantverket för med sig.

 

Här kan du läsa mera om undersökningen och oss hantverkande finländare.
Var tredje finländare sysslar regelbundet med hantverk__konsumentenkät_Taitoförbundet2018