Ny utställning i Ålands Slöjd & Konsthantverks GALLERIET, Torggatan 15, Mariehamn

ÖPPNA LANDSKAP – Oljemålningar av Åke Nordberg

5 -29.9 2018

 

Välkommen till vernissage torsdagen 6 september kl. 18-20.

 

Roslagskonstnären Åke Nordberg från Norrtälje visar oljemålningar i GALLERIET. Temat för utställningen är “Öppna landskap”.

Nordberg har haft 35 separatutställningar, de allra flesta i Norrtäljeområdet, men även fem i Stockholm.
Som titeln antyder är det naturmåleri som står i centrum, där konstnären är ute efter en viss stämning i ett visst ögonblick.

Ljuset i naturen skiftar snabbt och det är just ögonblicket i stunden som är det centrala i hans måleri. Utställningen visas 5-29 september.

På https://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=&aid=911finns också en liten presentation.