Hildahamn
(en kakelugn i varje rum)

Vernissagen hålls torsdagen 2 maj kl. 18 – 19.30. Välkommen!


Fotografier och berättelser som kretsar kring hus ritade av Hilda Hongell, den första kvinnan i Finland med en självständig karriär som byggmästare.
Gamla byggnader bär många berättelser, och skapar ständigt nya. Den omgivning vi växer upp i är identitetsskapande, och de hus vi lever i blir en del av den vi är. Hildahamn är ett fotografiskt dokumentärprojekt om hus ritade av Hilda Hongell framlyfta genom personer som tillbringat en del av sina liv i husen.
Projektet ifrågasätter det traditionella dokumentärfotografiets anspråk på objektivitet och saklighet, vilka ibland fortfarande tas för givna. Fotografiets uppgift är i detta sammanhang att avtäcka ibland osynliga historier. Det finns många sanningar och inte bara en. Svaren beror på vem man frågar och var man söker efter dem.
Hildahamn ska också belysa Hongells betydelse i skapandet av staden Mariehamn och dess identitet. Fotografierna är tagna med en analog storformatkamera som användes redan under den tid Hongell var aktiv.
Fotoprojektet Hildahamn är producerat med stöd av Svenska Kulturfonden.

Mari Boman 2019