Föreningen styrs av en styrelse med 6-10 medlemmar och en ordförande.

Styrelsen 2022:

Saara Karrenpalo, ordförande

Saija Saarela, viceordförande

Birgitta Häggblom

Philippa Dunderfelt

Edward Johansson

Anna Nilsson

Anna Häggblom