Föreningen Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. har cirka 130 medlemmar, ett 30-tal av dem har hantverket som sitt yrke.

Föreningen, som är en intresseorganisation för konsthantverkarna, satsar mycket på utbildning, utställningar och marknadsföring.
Kurser i olika tekniker ordnas regelbundet liksom föreläsningar och gemensamma temautställningar.

Föreningen samarbetar också med flera kulturföreningar och håller kontakt med hantverksorganisationer utanför Åland.

Verksamhetsplaner:

Åtgärdsplan 2019 med total budget

Åtgärdsplan 2018 med total budget

Åtgärdsplan 2017 med total budget

Verksamhetsplan 2017-2021

Verksamhetsberättelser:

Årsredovisning2018

Årsredovisning2017

Årsredovisning2016

Årsredovisning2015

Årsberättelse2014

Årsberättelse2013

Dokument:
Jämställdhetspolicy

DROGPOLICY
Hållbarhetsarbete i föreningen