Föreningen Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. har cirka 130 medlemmar, ett 30-tal av dem har hantverket som sitt yrke.

Föreningen, som är en intresseorganisation för konsthantverkarna, satsar mycket på utbildning, utställningar och marknadsföring.
Kurser i olika tekniker ordnas regelbundet liksom föreläsningar och gemensamma temautställningar.

Föreningen samarbetar också med flera kulturföreningar och håller kontakt med hantverksorganisationer utanför Åland.

Verksamhetsplaner:

Verksamhetsplan Ålands Slöjd o Konsthantverk 2021 

Verksamhetsplan 2017-2021

Verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse-2019

Integritetspolicy