Ålands Slöjd & Konsthantverk har även detta år blivit tillfrågade av Ålands Museum / Eckerö Post & Tullhus, att arrangera en gemensam hantverksutställning i andra våningen i nästa sommar. Andra våningen ska då vara färdigt renoverad med enhetliga ljusa väggar, nya hängskenor och bra belysning.

Temat för 2024 års utställning är SAGA.

Låt dig inspireras av en eller flera sagor, barnsagor, folksagor och sägner.
Det kan vara gamla sagor, moderna sagor, kända eller någon som din morfar berättade för dig.

Vem och Vad?
Du måste vara medlem i Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. för att få delta i utställningen. Om du inte är medlem är du hjärtligt välkommen att bli det, kryssa för det alternativet i din anmälan så kontaktar vi dig.

Det utställda ska vara konsthantverk/hantverk av hög kvalitet; bruksföremål eller inredning.
Konsthantverk: Bruks- och prydnadsföremål som är hantverksmässigt skickligt gjorda och med estetiskt och eller personligt uttryck.

Det är fritt att fantisera kring temat, vi hoppas att många känner att det inspirerar!

Utställningsprodukterna får inte ha visats på utställning tidigare utan bör vara nygjorda och passa in i temat.

Granskning av produkter
Färdiga utställningsprodukter granskas av en sakkunnig och anonym granskningsgrupp.
Vid granskningen läggs stor vikt vid materialval, det goda hantverket och att deltagaren behärskar sin teknik och sitt material.
Bildkonst och skulptur godkänns inte till utställningen.

Planering och byggnation
En utställningsgrupp från föreningen står för formgivningen av utställningen. Utställningen byggs av ideella krafter inom föreningen. Det finns inga resurser för externa planerare av utställningen.
Utställningen visas i de första rummen på andra våningen, där föreningen oftast har ställt ut. Vi har dock tillgång till hela andra våningen ifall det skulle komma in många bidrag.

Kostnad
Deltagare måste vara medlem i Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f., medlemsavgiften är 40€/år och för studerande 10€/år. Deltagaravgiften till utställningen är totalt 90 €, 20€ för anmälan och granskning, och sedan 70€ för själva utställningen om produkterna godkänns.  
Vi vill gärna ha med nya hantverkare och därför kan de som tidigare inte deltagit i föreningens utställningar delta kostnadsfritt i granskningen och betalar alltså bara 70€ om produkterna godkänns.

Försäkring
Föremålen som ställs ut är försäkrade under uppbyggnad och under den tid som utställningen pågår.

Tidsplan

  • 15 november 2023 – Anmälan till utställningen ska vara inne. Anmälan är inte bindande så anmäl dig nu genast!
  • 2 februari – Bekräfta din anmälan. Då blir din anmälan bindande och deltagaravgiften uppbärs även om du senare inte lämnar in produkter.
  • 1 mars – inlämning av färdiga produkter.
  • 2 mars – granskning.
    OBS! Om du gör flera produkter i olika färgställning/utförande så kan du lämna in de som är färdiga för bedömning och komplettera med skiss eller beskrivning på vad som kommer till.
  • Utställningen byggs från mitten på april så senast 12 april ska alla godkända produkter vara inlämnade.

Utställningen visas i Eckerö Post- & Tullhus från 11 maj (vernissage) – 22 september 2023, dvs fyra månader. Utställningarna i EPT är en mycket god marknadsföring under högsäsong.
Vernissage och öppning av utställningen hålls tillsammans med Museets öppning av nedre våningens utställning.  

Här hittar du anmälningsblanketten!
https://forms.gle/DjAkudYPoZNvJBwy9


Välkommen med i föreningens sommarutställning SAGA i Eckerö Post & Tullhus!

Styrelsen genom verksamhetsledaren
Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f.

Informationen finns även bilagd som en pdf här.