Tillfälliga stipendier och understöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet.

Ålands landskapsregering har inrättat tillfälliga stipendier och understöd för att motverka coronakrisens verkningar för enskilda kulturarbetare, kulturföretagare och föreningar samt organisationer som är hemmahörande och verksamma på Åland. Med kulturföretag avses här företag med högst 2 anställda.
Ansökan riktas till Ålands kulturdelegation som behandlar och tar beslut om stipendier och understöd.  

Ansökan för stipendier och understöd är öppen mellan den 3–20 april. Ansökan formuleras fritt. 

All information och ansökan hittar du här: https://www.kultur.ax/nyheter/tillfalliga-stipendier-och-understod-anledning-coronavirusets-inverkan-pa-kulturlivet