Oktober: skulptör och biolog Ville Heimala (inbjuden)
November: Gun-Mari Lindholm ”Hemma vid havet”
December: Tiina Barck, Catja Barck m.fl.