Illustration av Timo Mänttäri

Under lördag –söndag 2-3.9.2023 kan du besöka 350 professionella konstnärer, hantverkare och formgivare i hela landet och få en inblick i deras arbete.

Nu kan du bekanta dig med årets deltagare på hemsidan www.konstrundan.fi/ateljeer. Varje deltagare har en egen profil och beskriver sig och sitt arbete i både bild och text. På kartan på hemsidan kan du också lätt se vilka besökspunkter som finns i din närhet, eller så kan du planera in en veckoslutsresa utgående från de konstnärer du vill besöka!

Konstrundan är ett etablerat evenemang, som årligen har ordnats i Finland sedan 2008. Under Konstrundan öppnar årets deltagare sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Besökspunkterna är öppna kl. 11–17 båda dagarna.

Syftet med Konstrundan är att öka förståelsen för inhemsk samtidskonst, konsthantverk och formgivning samt att främja det kreativa arbetet genom att skapa möten mellan allmänheten och de kreativa aktörerna.

På Åland deltar 26 hantverkare och konstnärer på 19 olika besöksplatser.