Cirklar i olika färger

ENKÄTUNDERSÖKNING – INBJUDAN

Hjälp oss att stärka och utveckla konst- och kulturområdet och dina förutsättningar att arbeta

Bästa konst- och kulturarbetare

Välkommen att delta i en enkätundersökning som är en inledande del i arbetet med att undersöka och stärka förutsättningarna för utövare inom de kreativa näringarna på Åland. Syftet är att kartlägga åsikter och utvecklingsbehov som yrkesverksamma aktörer inom konstfältets olika områden har. Genom att samla in djuplodande data ska vi stärka förutsättningarna och utvecklingen framåt. Svaren skapar grund för landskapsregeringens ansökan om ett EU-finansierat projekt samt uppstarten av ett utforskande konceptutvecklingsprojekt i Nordens Institut på Ålands regi.


Undersökningen genomförs som ett samarbete mellan kulturbyrån vid Ålands landskapsregering och Nordens Institut på Åland och riktar sig till konst- och kulturutövare inom hela konstfältet. Vi önskar ett mångsidigt urval respondenter från så många olika områden som möjligt.

Vem är en professionell konst- och kulturutövare? 
Du avgör själv! Den professionella delen kan utgöra deltid och även fungera i kombination med annan verksamhet utanför konst- och kulturfältet. 

Som information avgränsar det kulturpolitiska forskningscentret Cupore, 
i Finland konstnärskåren genom följande fyra kriterier:

  1. medlemskap i bransch/intresseorganisation
  2. upphovspersoners ersättning av utnyttjande av verk
  3. konstnärlig utbildning samt
  4. mottagare av konstnärsstipendier

Svaren behandlas konfidentiellt och resultatet rapporteras så att det inte går att identifiera enskilda respondenter. Frågeformuläret är öppet för alla som vill delta under svarsperioden 15.3 2 -2.4.2024.

Sammanställningen av undersökningen presenteras före sommaren, bland annat här.

För att svara på frågorna i enkäten, klicka här  Enkäten är öppen till och med 2.4.2024.

Tack för din medverkan! 

Kulturbyrån vid Ålands landskapsregering i samarbete med 

Nordens institut på Åland