Kultur för åländska skolbarn

Kulturkraft är ett projekt som möjliggör kultur i åländska skolor. Kulturkraft har som mål att erbjuda grundskolans elever ett rikt och kostnadsfritt utbud av konstnärliga upplevelser i sin skolmiljö.

Första steget är en Open Call där kulturaktörer på Ålands bjuds in att ansöka för att vara en del av utbudet. Ansökningsdeadline är 15.2.2023, kl. 23.59. Ansökan görs via ett formulär på denna sida.

Kulturaktörer på Åland bjuds in att ansöka om att vara en del av utbudet till grundskolorna med deadline 15 februari 2023. En urvalskommitté bestående av representanter för NIPÅ, lärare vid grundskola, Rädda Barnen, SKUNK, konstnär/kulturorganisation, bibliotek samt om möjligt en skolelev, väljer de kulturprojekt som presenteras i en digital katalog till skolorna. 

Grundskolorna kan välja en eller flera kulturproduktioner och eller work-shops som passar deras önskemål och behov, ur katalogen. Utifrån skolornas egna val besöker sedan konstnärerna skolan i perioden 15 mars 2023 till maj 2024.

Läs mer om Kulturkraft

Vem kan ansöka?

Kulturkraft välkomnar ansökningar från alla konstgenrer och det är en önskan om att presentera ett så brett urval konstgenrer som möjligt. 

Även som hantverkare kan du ansöka!
Det blir flera deadlines för detta, 15 februari och efterföljande 15 april och 15 september samt 15 mars 2024.

All info hittar du på Nipås sidor.