KURSEN ÄR FULLBOKAD men vi tar emot anmälningar till reservplatser.

Dagskurs i tredimensionell tovning med Yvonne Habbe, filtmakare och textilhantverkare, Gotland.

Datum och tid: 8 oktober kl. 10-16, 1 dags kurs
Kostnad: 60€
Plats: Oklart ännu men troligen i Mariehamn
Antal deltagare: 12
Arrangör: Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f.

Skulpturala objekt – litet format, stor variation

Med inspiration från naturens symmetri utforskar vi filtade volymer. Vi gör skulpturala objekt utifrån mallar som i sig är tredimensionella.

Du konstruerar egna mallar och utforskar dessa. Vi känner på filtens formbara elasticitet genom att krympa, sträcka, pressa och uppnår därigenom filtade objekt av god och formfast kvalitet. Genom lekfullhetens ingång till materialet och tekniken får vi en känsla för hur mallens utformning påverkar det färdiga objektet. Resultatet blir till ett rent konstobjekt att njuta av för ögat och en inspiration till hur du kan använda tekniken för att nå nya uttryck och volymer även för bruksföremål.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret eller mejla kontoret, observera att det är bindande anmälan.

KURSANMÄLAN

Vid avbokning bör läkarintyg uppvisas. Deltagaravgiften betalas med faktura som skickas ut efter anmälan har registrerats.

Yvonne Habbe, Gotland

Textilkonstnär med ull och filtning som specialområde. Har en akademisk examen inom arkeologi och kulturmiljövård, vilket länkar ihop skapandet med dess historia. Arbetar till största delen som pedagog på olika konst- och hantverksskolor inom Sverige med vissa uppdrag även utanför landet. Undervisar så väl nybörjare på fibernivå som avancerade filtmakare som vill vidareutveckla sig. Processen är utforskande och lekfull med koncentration på god hållbar kvalitet på såväl material som form och design. I egna projekt ligger fokuseringen mot utställningar med fördjupning inom bildkonst och skulptur. 

https://www.habbe.nu/
https://www.instagram.com/habbefilt/