Här kan du snabbt och enkelt anmäla dej till en kurs som föreningen arrangerar.
Fyll i alla fält och skicka, så tar vi kontakt med dej snart för att bekräfta din anmälan.

Observera att det är bindande anmälan till våra kurser om inget annat står i kursbeskrivningen.

Dina personuppgifter: 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som dessa i formuläret ovan, för att kunna delge dig information om och skicka faktura på deltagaravgiften för kursen/arrangemanget du vill delta i. 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är EUs dataskyddsförordning (”GDPR”). Dina uppgifter kommer att sparas i föreningens interna register.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kursledaren.  

Personuppgiftsansvarig är verksamhetsledare Hanna Wiik-Rosenqvist. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@konsthantverk.ax.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ange klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen på Åland www.di.ax.