EN PLATS KVAR! ANMÄL DIG NU!

Garvning av skinn av mårdhund

Hanna Nore, traditionell skinngarvmästare, kommer till Åland och lär oss under en intensiv helgkurs att garva skinn av mårdhund* med traditionella och ekologiska tekniker som fett- och barkgarvning.
Kursen innehåller både teori och praktiskt arbete.

Mårdhundsskinn och verktyg finns på plats!

Maxantal deltagare är 10 och först till kvarn med bindande anmälan gäller.

Arrangör: Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f.

Plats: Hos Viktor Eriksson,Nybonds 15, 22430 Saltvik, utomhus

Tid: 27.5 kl. 16.30 – 20.00, 28-29.5 kl. 10.00-18.00

Anmälning: med formuläret: https://forms.gle/bxXxmpZ1txZps4nB6

Bilder; Hanna Nore

alternativt per mejl till info@konsthantverk.ax

Kursavgift: 70€ per person, kursavgiften faktureras efter anmälan och återbetalas i sin helhet om kursen blir inställd.

Materialkostnad 20€/mårdhundsskinn (vackra vinterskinn) tillkommer. Betalas på plats.

Anmäl dig så fort som möjligt, kursen annonseras också ut till jägare så vill du ha en kursplats bör du anmäla dig snabbt.

Välkommen med!

* Mårdhunden är en invasiv (skadlig) främmande art inom EU. I och med att den är klassad som skadlig på EU-nivå måste alla EU-länder, däribland Åland och Finland, vidta åtgärder för att begränsa, helst utrota, deras förekomst och spridning. Mårdhund är lovlig att jaga året runt för den som innehar jakträtten på marken.