Ahvaland
ahvaland.wordpress.com
ahvaland@aland.net

Edward Johansson är en grafisk formgivare med inriktning på typografi och med ett särskilt intresse för manuella processer främst i form av olika trycktekniker. Ahvaland är hans tryckeri som består av tryckpressar från 1950- och 60-talet samt tillhörande typsnitt i både trä och bly.