Louise Nordström
Lollos verkstad
www.lollosverkstad.se
+358 457 3453169/+46 70 6635630
louise.nordstrom@bredband.net

Skulptur och annat hantverk beroende på behov.
Material och uttryck anpassas.

Försäljning via hemsidan.