Utställare i den nya delen GAMMALT BLIR NYTT

Agneta Wilhelms
Ann-Louise Törnqvist
Anna Nilsson
Annica Larsson
Birgitta Häggblom
Ellen Mattsson
Erica Törnroth
Gunilla von Nandelstadh
Göran Larsson
Hanna Wiik-Rosenqvist
Ilse Berg
Inger Nygård
Johanna Engdahl
Kerstin Kronqvist
Linda Myllykoski
Maj Branders
Monique Lundberg
Paul Bradley
Rainer Jansson
Ritva Saloranta
Saija Saarela
Siv och Simon Linney
Synnöve Nordström
Titti Sundblom