Nu är det aktuellt att lämna in ansökan för att delta i årets Konstrunda!
I år ordnas den trettonde finländska Konstrundan under andra veckoslutet i september, lö-sö 12–13.9.2020!
Ansökningstiden har börjat och nu är det dags att lämna in sin ansökan, senast fredagen den 21 februari.
Ansökningsblanketten finns på vår hemsida: www.konstrundan.fi.
För att delta i Konstrundan ska man vara en aktiv och professionell konstnär, hantverkare eller formgivare, på heltid eller deltid.
Vi har uppdaterat kriterierna som juryn utgår från, kriterierna finns i pdf:en här.

Vårt mål är att få med många konstnärer, hantverkare och formgivare i hela landet, så sprid gärna budet i era nätverk! Konstrundan startade som ett finlandssvenskt evenemang, men vi är väldigt glada över deltagare med annat än svenska som modersmål och vi ser gärna flera deltagare från de två- och
finskspråkiga regionerna.

Det kostar inget att delta och som deltagare får man synlighet, nya kontaktnät, möjlighet till direkt försäljning och framför allt genererar Konstrundan många möten med människor som är intresserade av konst och hantverk.

Det enda du som deltagare förbinder dig till är att vara i din ateljé eller verkstad under Konstrundanveckoslutet, lö-sö kl. 11-17, samt till att aktivt dela information om Konstrundan.

Välkommen med! Fyll i ansökan – och kontakta oss om du har frågor!
Sedan september är Martina Lindberg ny projektledare för Konstrundan.

Utöver Martina har vi fem regionala ombud, som fungerar som ansvars- och kontaktpersoner.

Du når oss på:
Projektledare Martina Lindberg, 044 977 0773 konstrundan.aboland@gmail.com

Åland:
Leila CM Lönnroth konstrundan.aland@gmail.com

www.konstrundan.fi, FB & Insta @Konstrundan