Etikett: kurs

Nerikomikurs med Paul Bradley

KURSEN ÄR FULLTECKNAD, men du kan anmäla dig för en reservplats. Ev. kan vi arrangera en kurs till i vår. Neri vad? Nerikomi är en japansk konstnärlig teknik…

RAKUKURS med Mia Englund

KURS i rakulera med Mia i Smakbyn, Kastelholm KURSEN ÄR FULLTECKNAD, men du kan anmäla dig för reservplats! Raku är en gammal bränningsteknik som funnits sedan tidigt 1500-tal….

EN PLATS KVAR på bokbindningskursen

Kurs i bokbindning EN PLATS KVAR på grund av återbud! ANMÄL DIG NU! Kursupplägg Vi binder en bok med hårda pärmar med klotrygg & hörn eller främre skoning…

Kurs i bokbindning i augusti

EN PLATS KVAR på grund av återbud! ANMÄL DIG NU! Kursupplägg Vi binder en bok med hårda pärmar med klotrygg & hörn eller främre skoning med vackert marmorerat…

Lär dig spinna med spinnrock

Nu får du damma av din spinnrock och lära dig använda den.Maj Lindberg, en mycket van spinnerska, håller kurs för oss under två veckoslut i vår.Vi håller till…